Nyheter:

Oktober 2021 – Förtätning med tre bostadshus i Älvsjö

Vi är glada över ett positivt planbesked från stadsbyggnadskontoret angående stadsutvecklingsprojekt på Hemsös fastighet i Älvsjö. Där har vi skissat på kompletterande bebyggelse bestående av tre bostadsvolymer med lokaler i bottenvåningen. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att platsen kan prövas för ny detaljplan, att nya bostäder och lokaler i bottenvåningarna kan stärka karaktären som stadsgata och det lokala centrumet som målpunkt.

 

 

Juni 2021 Sockenplan-Kastanjeplatsen-Markanvisning

Vi har ritat ett förslag för Sockenplan i Enskede åt Sveafastigheter bostad med projektnamn ”Kastanjeplatsen” som nu har erhållit markanvisning.  Syftet är att stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler bostäder, mer tillgänglig service och utvecklade torgytor. Förslaget omfattar ca 60 bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Verksamheterna kan växa ut med uteserveringar på torget där den pampiga kastanjen bevaras och kompletteras med nya träd och planteringar .

60 bostäder vid Sockenplan – Stockholm växer (vaxer.stockholm)

 

 

Juni 2021 Bostadsområde i Säter-Markanvisning

Aktören 2 och 4 i Säter har markanvisats. Området är beläget i sydöstra delen av Säter. Vårt förslag omfattar tre husgrupper organiserade kring varsin gemensam gårdsyta. Den låga byggnadshöjden släpper fram solljus till den gemensamma gården. Alla lägenheterna har sin entré från den gemensamma gården. Det skapar liv och rörelse och det är lätt att träffa på sina grannar. Den nya bostadsbebyggelsen är småskalig, samspelar med Dalarnas traditionella bebyggelsetradition samtidigt som den tillför en egen samtida karaktär. Gestaltningen präglas av kvalitet och omsorg om volymhantering, detaljer och materialval.

Varje husgrupp har 20 lägenheter vilket ger totalt 60 bostäder med varierande lägenhetsstorlekar 2-4 rok.

 

 

 

 

Sommaren 2021 – Padelhall i Falkenberg

Nu har padelhallen vi har ritat till Kynningsrud öppnat!

https://www.padelcrew.se/arenor

 

 

 

Sommaren 2021 – Villa i Halmstad

Roligt att se villan vi har ritat i samråd med Johanna och Mattias!

 

 

Maj 2021. Sommarhus i Blekinge

Nu har vi fått bygglov!

 

 

April 2020. TEGNÉRS TORN   

Tegnérs torn är nominerat för Årets Stockholmsbyggnad

https://vaxer.stockholm/tema/arets-stockholmsbyggnad/finalister-2020/9.finalist/

 

 

 

Juni 2019. TEGNÉRS TORN

Tegnérs torn är nominerat för stenpriset

https://hallbartbyggande.com/tio-projekt-nominerade-till-stenpriset/     

http://media.sten.se/2019/06/STEN-1902_Stenprisnominerade_2019.pdf

 

 

 

Vår – sommar 2019. KSB

Wästbygg är i full gång och bygger! På bilden ska verkstadsgolvet i KSB’s nya anläggning ska snart gjutas.

 

 

 

Maj 2019. TEGNÉRS TORN

Snart flyttar hyresgästerna in!

 

 

 

April 2019. SOMMARHUS STORSUDRET GOTLAND

Här bygger Runo kök i Hamra. Snart klart, inflyttning i sommar!

 

 

 

Oktober 2018. TEGNÉRS TORN

Så här skriver Branschaktuellt om Tegnérs torn:

https://branschaktuellt.se/nyheter/reportage/22297-lagenhetshus-uppfors-pa-utmanande-tomt

 

 

 

September 2018. KSB UPPLANDS VÄSBY

I samarbete med Wästbygg projekterar vi en byggnad i tre plan med verkstad, kontor och proffsbutik åt pump- och ventilföretaget KSB i Upplands Väsby. Totala ytan är ca 2300 m2. Inflyttning är beräknad till oktober 2019.

 

 

 

September 2018. SOMMARHUS STORSUDRET GOTLAND

Byggstart för sommarhus på södra Gotland. Inflyttning till sommaren 2019. Runo S Bygg bygger.

 

 

Augusti 2018. URBAN ESCAPE

Nu är hela hus 32 i Urban Escape uthyrt. På plan 7 ansvarade vi för bygghandling för hyresgästanpassning i samarbete med AMF och Zengun.