Nyheter:

 

 

 

 

December 2023 – Rissne 

Vi har ritat bygghandling för Kynningsrud som bygger Pelican Self storage i Rissne.

Nu har de börjat att flytta in!

 

Maj 2023 – Bokmässans arkitekttävling

 bokmassan-arkitekttavling-2023.pdf

Kul att vårt förslag för paviljong till Bokmässans arkitekttävling uppmärksammades med ett särskilt omnämnande! Se förslagen i sin helhet här:

https://bokmassan.se/2023/05/har-ar-vinnarna-bokmassans-arkitekttavling-juryn-ledd-av-gert-wingardh-var-enig/

 

Juni 2022- Bagarmossen- Markanvisning 

Vi har ritat ett förslag för nya bostadshus längs Ljusnevägen i Bagarmossen åt Wåhlin fastigheter som nu har erhållit en direktanvisning. Förslaget innehåller nybyggnation av 50-60 lägenheter i flerbostadshus. Bostäderna föreslås placeras i mindre volymer om cirka två till tre stycken för att anpassas till befintlig terräng och naturmark. Byggnaderna får en grön inramning med uppvuxna tallar och lövträd bakom och mellan de nya husen. Förslaget innehåller lokaler i bottenvåningarna längs med Ljusnevägen, något som kan bidra till att skapa liv och rörelse i området. Det ska bli spännande att utveckla projektet till en riktigt attraktiv boendemiljö tillsammans med Wåhlin fastigheter!

https://vaxer.stockholm/projekt/130-bostader-och-30-arbetsplatser-i-bagarmossen/

Markanvisningsområdet markerat i rött.

Illustration från Tjänsteutlåtande Dnr E2021-03055-Exploateringskontoret-Projektutveckling Söderort 

 

Juni 2022 – Sockenplan – Utvidgad markanvisning 

Vi har arbetat vidare med Sockenplan och är glada att meddela att Sveafastigheter Bostad nu har fått en utvidgad markanvisning som omfattar både norra och södra delen av Sockenplan. Det möjliggör ett helhetsgrepp kring de två största torgen vid Sockenplan. Planförslaget ska bidra till att stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler bostäder, tillgänglig service och utvecklade torgytor.

https://vaxer.stockholm/projekt/90-bostader-vid-sockenplan/

 

 

Illustration från Tjänsteutlåtande Dnr E2020-02346-Exploateringskontoret-Projektutveckling Söderort

 

April 2022 – Mälaräng 

Vi ritar ett bostadskvarter med ca 80 lägenheter och centrumlokaler i samarbete med Åke Sundvall i det nya bostadsområdet Mälaräng. Mälaräng är Fokus Skärholmens nya bostadsområde, med syfte att länka samman stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och Västertorp. Planen är att området ska utvecklas till en levande stadsbebyggelse med plats för cirka 1 100 lägenheter, en förskola och grundskola samt butiker och handelslokaler. Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige under 2022 och Åke Sundvalls kvarter planeras att byggstarta preliminärt under 2027.

https://akesundvall.se/om-ake-sundvall/aktuellt/ake-sundvall-valjer-muhrer-folkar-som-arkitekt-i-malarang/

https://akesundvall.se/bostader/kvarter/7639/

 

Oktober 2021 – Förtätning med tre bostadshus i Älvsjö

Vi är glada över ett positivt planbesked från stadsbyggnadskontoret angående stadsutvecklingsprojekt på Hemsös fastighet i Älvsjö. Där har vi skissat på kompletterande bebyggelse bestående av tre bostadsvolymer med lokaler i bottenvåningen. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att platsen kan prövas för ny detaljplan, att nya bostäder och lokaler i bottenvåningarna kan stärka karaktären som stadsgata och det lokala centrumet som målpunkt.

 

Oktober 2021 – Markanvisningstävling i Helsingborg – Tretorns centrallager

Vi är glada över ett positivt utlåtande av vårt skissförslag till Tretorns centrallager som vi tog fram för Kynningsruds anbud för markanvisning i verksamhetsområdet Välluv i Helsingborg.

Juryns utlåtande: ”Kynningsrud har presenterat ett väl genomarbetat anbud med bra beskrivning av
projektet samt en tilltalande gestaltningsidé. Den namngivna hyresgästen har en stark
historisk förankring till Helsingborg.”

 

Juni 2021 Sockenplan-Kastanjeplatsen-Markanvisning

Vi har ritat ett förslag för Sockenplan i Enskede åt Sveafastigheter bostad med projektnamn ”Kastanjeplatsen” som nu har erhållit markanvisning.  Syftet är att stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler bostäder, mer tillgänglig service och utvecklade torgytor. Förslaget omfattar ca 60 bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Verksamheterna kan växa ut med uteserveringar på torget där den pampiga kastanjen bevaras och kompletteras med nya träd och planteringar .

60 bostäder vid Sockenplan – Stockholm växer (vaxer.stockholm)

 

Juni 2021 Bostadsområde i Säter-Markanvisning

Aktören 2 och 4 i Säter har markanvisats. Området är beläget i sydöstra delen av Säter. Vårt förslag omfattar tre husgrupper organiserade kring varsin gemensam gårdsyta. Den låga byggnadshöjden släpper fram solljus till den gemensamma gården. Alla lägenheterna har sin entré från den gemensamma gården. Det skapar liv och rörelse och det är lätt att träffa på sina grannar. Den nya bostadsbebyggelsen är småskalig, samspelar med Dalarnas traditionella bebyggelsetradition samtidigt som den tillför en egen samtida karaktär. Gestaltningen präglas av kvalitet och omsorg om volymhantering, detaljer och materialval.

Varje husgrupp har 20 lägenheter vilket ger totalt 60 bostäder med varierande lägenhetsstorlekar 2-4 rok.

 

Sommaren 2021 – Padelhall i Falkenberg

Nu har padelhallen vi har ritat till Kynningsrud öppnat!

https://www.padelcrew.se/arenor

 

Sommaren 2021 – Villa i Halmstad

Roligt att se villan vi har ritat i samråd med Johanna och Mattias!

 

Maj 2021. Sommarhus i Blekinge

Nu har vi fått bygglov!

 

Vår – sommar 2019. KSB

Wästbygg är i full gång och bygger! På bilden ska verkstadsgolvet i KSB’s nya anläggning ska snart gjutas.

 

April 2019. SOMMARHUS STORSUDRET GOTLAND

Här bygger Runo kök i Hamra. Snart klart, inflyttning i sommar!

 

September 2018. KSB UPPLANDS VÄSBY

I samarbete med Wästbygg projekterar vi en byggnad i tre plan med verkstad, kontor och proffsbutik åt pump- och ventilföretaget KSB i Upplands Väsby. Totala ytan är ca 2300 m2. Inflyttning är beräknad till oktober 2019.

 

September 2018. SOMMARHUS STORSUDRET GOTLAND

Byggstart för sommarhus på södra Gotland. Inflyttning till sommaren 2019. Runo S Bygg bygger.

 

Augusti 2018. URBAN ESCAPE

Nu är hela hus 32 i Urban Escape uthyrt. På plan 7 ansvarade vi för bygghandling för hyresgästanpassning i samarbete med AMF och Zengun.