Bengt Mührer

Arkitekt SAR/MSA

Bengt Mührer är en erfaren arkitekt med ett stort intresse för gestaltning och detaljer. Bengt har arbetat med ett flertal stora projekt från tidiga skeden till färdigställande. Just nu: arbetar Bengt med gestaltning av fasader och restauranglokaler i Fältöversten på Östermalm.

Utbildning

1995 – 2002 KTH Arkitektur. Examen 2002
1998-1999 Nyckelviksskolan, trälinjen

Anställningar

2002-2017 White arkitekter
1999-2002 White arkitekter, praktikanställning

Urban escape Kv Trollhättan T32, Stockholm

Kontor & Handel

 • Del av Gallerian i Stockholm city
 • Om och tillbyggnad, Bygghandling
 • 2017, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
 • AMF
 • Roschier, mfl.

Gallerians kvarter omvandlades efter att en stor hyresgäst flyttat. Urban Escape blev det samlande namnet för projektet. för att beskriva hur takvåningarna görs tillgängliga för allmänheten med serveringar och takterrasser.

Ombyggnad och tillbyggnad av kontorshus från 70-talet samt en tillbyggnad i form av en trappa och hiss i Länken som förenar hus 32 och 33 (hotellet).

Den låga takhöjden var en utmaning som löstes med installationsstråk i kärnan vilket medgav fullt dagsljusinflöde vid fasad. På hyresgästens önskemål så är de flesta rum rumskontor, men kan också omvandlas till öppna kontorsytor vid behov.

Utmaningen med trappan i Länken var ursprungligen att förena de båda husens olika våningshöjder och klara utrymningskraven från husen och restaurangen högst upp i hotellet. De besvärliga förutsättningarna blev en tillgång och en möjlighet att skapa en fristående skulptural form som vrider sig i luftrummet mellan de båda husen fullt exponerad genom den uppglasade fasaden.

Fotografier: White arkitekter               Fotograf: Anders Bobert

Till projektet →

Modemet hus 8 och hus 9, Kista

Kontor & Handel

 • Nybyggnad, System - Bygghandling
 • 2013-2015, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
 • Vasakronan
 • Ericsson
 • Zengun, totalentreprenad

Nybyggnad av två kontorshus i Kista. Utmaningen var att med en begränsad palett skapa individuella fasader och ge de i grunden likadana husen varsin identitet.

Hyresgästen Ericsson hade höga krav på en gestaltning som stämmer med deras profil. Ljusa volymer gör det tydligt att byggnaden hyrs av Ericsson och överensstämmer i kulör med övriga byggnader i samma område i Kista. Byggnaderna ger effektiva kontorsytor och är även delbara för flera hyresgäster per plan. De två byggnaderna är utformade som tvillingbyggnader men med lekfullt gestaltade fasader som ger dem varsin identitet. En omsorgsfull utformning av betongelementen i vitpigmenterad betong ger eleganta fasader med skärpa i detaljerna.

Utmaningen var att skapa rationella och effektiva kontorsplan som också skulle innehålla mötesplatser, varierade rumsstorlekar och utformning av mötesrum för att stimulera kreativitet.

Det är stora fastigheter, hus 9 är ca 26 000 m2 BTA och hus 8 ca 28 000 m2 BTA. Fastigheterna är miljöcertifierade med LEED Gold.

Fotografier: White arkitekter

Till projektet →

Sollentuna centrum, Sollentuna

Kontor & Handel

 • Sollentuna centrum
 • Ombyggnad, Bygghandling
 • 2008-10, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
 • Steen och Ström
 • NCC

Sollentuna centrum, en galleria från 70-talet behövde moderniseras för att överleva i konkurrensen från andra närliggande centrum.

Den befintliga gallerian skulle byggas ut och kompletteras med fler parkeringsplatser. De olika shoppingstråken gavs olika uttryck för att underlätta orienterbarheten och delvis spegla inriktningen på butikerna. På gatuplanet finns en kärna med stenklädda butiksfasader. En trappa upp finns träfasader och ett stråk med ett textilt uttryck. Mycket arbete handlade om att hålla isär de olika stråken och ändå få det att kännas som samma centrum. Några noder med serveringar tjänar också som orienteringspunkter med ett extra stort samlande rum – Oasen – som samlingspunkt för diverse evenemang. Det är också en foodcourt med mycket växter och högt i tak. Dit importerades bl.a. ett antal palmer.

Fotografier: White arkitekter

Till projektet →

Quality hotel Globe, Stockholm

Kontor & Handel

 • Globen Stockholm
 • Nybyggnad, System - Bygghandling
 • 2006 och 2014, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
 • Home properties

2006 adderades ett topfloor ovanpå den gamla hotellbyggnaden med bankettvåning, spa-avdelning och sviter. I samband med bygget av Tele 2 arena 2011 skapades en byggrätt för tillbyggnad av Quality Hotel Globe och White fick åter förtroendet att rita denna.

Det första uppdraget 2006 var en tillbyggnad på en 80-talsfastighet. Vi valde att gestalta den med ett modernt formspråk för att göra tydligt vad som var befintligt och nytt.

Det andra uppdraget 2011, som var att göra en ny hotellbyggnad som skulle länkas ihop med det befintliga, hade andra utmaningar. När beställaren kom på att det blev ett av Stockholms största hotell så ville de ha en riktigt stor bankettsal som då fick förläggas på nivån för Arenatorget och på det sättet utnyttja de dubbla entréerna för att skapa
lounger och mötesplatser på båda planen. Fasaden gavs en generell utformning med en lekfull förskjutning av fönster och en lätt vinkling så Arenan speglas på olika vis.

Fotografier: White arkitekter           Fotograf: Åke E:son Lindman

Till projektet →

Sthlm Waterfront, Stockholm

Offentliga byggnader

 • Stockhom centrum
 • Ombyggnad, Programhandling, Bygghandling
 • 2008-10, White arkitekter, Bengt Mührer, medverkande arkitekt
 • Jarl Asset management
 • PEAB

Mitt i Stockholm, granne med Stadshuset och Centralen låg en postterminal som inte längre behövdes. Efter många turer och förslag gick uppdraget till White att på platsen rita en konferensanläggning med hotell samt ett kontorshus mot Klarabergsviadukten.

Konferensdelen kan delas in i ett stort antal olika storlekar och rum för att kunna husera olika evenemang. Det är möjligt tack vare blockväggar som delar av rummen med god ljudisolering. Blockväggarna var en av uppgifterna Bengt arbetade med. Även invändiga paneler och panelklädda dörrar ingick i arbetsuppgifterna. Den största salen kan rymma 3000 sittande på läktare och 2000 sittande matgäster i bankettsalen.

Fotografier: White arkitekter               Fotograf: Åke E:son Lindman

Till projektet →