Mia Folkar

Arkitekt SAR/MSA

Utbildning

1995 – 2002 KTH Arkitektur. Examen 2002
1999 École d’architecture Paris-Belleville
1995 Gerlesborgs konstskola Stockholm

Anställningar

2013-2017 Varg arkitekter
2005-2013 Rosenbergs arkitekter
2002 Tengbom arkitekter
1999 BAU arkitekter, praktik

Tegnérs torn, Stockholm

Bostäder

 • Vasastan Stockholm
 • Nybyggnad på fill-in-tomt, 11-våningar, Program-bygglovshandling, förfrågningsunderlag
 • 2019, Varg arkitekter, Mia Folkar handläggande arkitekt
 • Svenska bostäder
 • 42 lägenheter

När Hälsobrunnsgatan drogs om 2012 tillskapades en mindre, byggbar yta mot Tegnérgatan framför en befintlig 10-våningsbyggnad. Ett tillfälle att förtäta stadskvarteren i Vasastan.

Det exponerade läget vid Barnhusbrons fäste, synligt från långt håll i staden, ställde höga krav på gestaltningen.

Längs Tegnérgatan avslutas ett flertal kvarter med ett hörntorn. Vi tittade på dessa och inspirerades, särskilt av det närmsta kvarteret Tegnérgatan/Dalagatan. Viktigt i gestaltningen var att byggnadens fasad och tak skulle utföras i samma material för att hålla ihop och förstärka den vertikala byggnadsformen. Skiffer var ett naturligt val, ett ekologiskt försvarbart stenmaterial som samspelar i kulör med koppartaken på intilliggande byggnader. Ett material som åldras vackert och blir en del av stenstaden.

Ett tidigt ställningstagande var att låta den nya byggnaden sträcka sig ner från sjukhusområdet på den övre nivån ner till Tegnérgatan på den lägre nivån. Där bidrar lokalen och bostadsentrén till att levandegöra gatumiljön.

Det lilla planmåttet, trafikbuller, och närheten (5 meter) till befintlig byggnad, har styrt utformningen på de små yteffektiva lägenheterna. Samtidigt ville vi ta vara på utsikten som det höga huset med sin fria placering medgav åt  tre  håll. Byggnaden har flest en- och tvårumslägenheter. Längst upp avslutas huset med étagelägenheter och taket gestaltas med takkupor. Byggnaden har 10 våningar plus loftvåning.

Byggnaden är nominerad till stenpriset 2019.

https://hallbartbyggande.com/tio-projekt-nominerade-till-stenpriset/

Illustrationer: Varg arkitekter

Fotografier: Mührer Folkar arkitekter

Till projektet →

Älvsjö studenthus Kv Sjöbotten, Älvsjö

Bostäder

 • Om- till- och nybyggnad Program-system-bygghandling
 • 2016, Varg arkitekter, Mia Folkar handläggande arkitekt
 • Wästbygg
 • Stockholmshem
 • 279 lägenheter

En stor kontorsbyggnad mitt emot Stockholmsmässan har byggts om till studentbostäder. Två byggnadsvolymer har tillkommit som dockats på befintlig byggnad för att utnyttja dess trapphus och samlande lobby i bottenvåningen.

Ombyggnad
Mitt emot Stockholmsmässan i Älvsjö har kontorslokaler byggts om till 186 studentbostäder.Fasader, bjälklag, stomsystem och trapphus bevarades. En utmaning med projektet var att placera våtrumsschakt i befintliga håldäcksbjälklag och att anpassa lägenhetsskiljande väggar mot befintlig fasad där vi ville bevara de stora glaspartierna. De stora glaspartierna och den höga takhöjden har tillfört rumsliga kvaliteter i lägenheterna.

På bottenvåningen finns en lobby med postboxar och expedition. På bottenvåningen har den extra höga takhöjden utnyttjats till att bygga loftlägenheter.

Nybyggnad
Två nya byggnadskroppar med 93 studentlägenheter ansluter till befintlig kontorsbyggnad. Nybyggnadsdelarna ansluter till samma bjälklagshöjder som befintlig byggnad och kan nyttja dess hiss, lobby och den gemensamma tvättstugan på plan 2. På plan 2 finns också studierum som kan bokas . Nybyggnaden som vätter mot Mässan står upplyft på pelare. Fasaderna utförs i plåt för att hålla ihop kvarteret fasadmässigt. Mot loftgång utförs fasaden i trä för att ge värme där boende och besökare rör sig längs lägenhetsentréerna.

Alla lägenheter har en fransk balkong. Ett nytt torg har anlagts framför studenthuset. Här finns det bänkar, basketkorgar och utgym.

Gym
En kvalitet för närområdet och för boende i studentbostäderna i synnerhet är att gymnastikhallen i kvarteret bevarades och byggdes om till gym.

Belysning
Belysningsprinciper invändigt och utvändigt är framtaget av Linda Petersdotter, Lightsupport. Linda ritade en lampa specifikt för Älvsjö studenthus. Lampan sitter bredvid varje lägenhetsdörr. Den är vit inomhus och mörkgrå utomhus.

Fotografier: Varg arkitekter

 • Fasadbilder: Fotograf  Åke E:son Lindman
 • Interiörbilder och bilder på loftgång: Fotograf Malin Eriksson, Bildfixarbyrån
Till projektet →

Frescati backe 19 Stallet, Stockholm

Offentliga byggnader

 • Universitetsområdet Frescati
 • Undervisningslokaler för Lärarhögskolan, system- och bygghandling
 • 2012, Rosenbergs arkitekter, ansvarig arkitekt Inga Varg, handläggande arkitekt Mia Folkar
 • Akademiska hus
 • Stockholms universitet
 • NCC
 • 1500 kvm

Den fina tegelbyggnaden med sågtandat tak och takfönster ritades ursprungligen av Gunnar Asplund, bland annat arkitekt för Stadsbiblioteket i Stockholm. Byggnaden är en del av en ensamble bestående av flera tegelbyggnader som byggdes 1940-43.

Byggnaden var från början ett stall för kor och hästar; senare använde Naturhistoriska muséet byggnaden som förråd. Då spikades takfönstren igen.

Stallbyggnadens läge på Frescati universitetsområde och de vackra rummen med takfönster passade bra som ateljéer till Stockholms universitet, Lärarhögskolan, som behövde lokaler för sin estetiska verksamhet.

Byggnadens kulturhistoriska värde krävde en känslig ombyggnad i val av ytskikt och tekniska detaljer – samtidigt som byggnaden skulle uppfylla moderna krav.

En viktig byggteknisk detalj var hur vi skulle återskapa takfönstren. Nya takfönster monterades i ursprungligt läge men i moderna tunna profiler. Glasprofilerna monterades ovanpå befintliga takstolar. Glasytan maximerades och profilerna blev i det närmaste osynliga inifrån.

I stor utsträckning bevarades ursprungliga ytskikt, som bröstning av tidstypiskt klinker och betong. Tegelväggar togs fram eller putsades. Golven utfördes i massivt trä.

Extra roligt var det att vi under projektets gång även ritade inredning och skyltprogram, vilket möjliggjorde ett helhetsgrepp för exteriör och interiör.

Byggnaden uppfyller Miljöbyggnad Silver.

 

Fotografier:

 • Äldre bilder från stallverksamhet: Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • Nya fotografier efter ombyggnad: Rosenbergs arkitekter
Till projektet →