Om oss

Mia Folkar och Bengt Mührer

Vi är vana vid ett nära samarbete med beställare och byggare och har alltid ett djupt engagemang i våra projekt. Målet är välbyggda hus med personlig arkitektonisk skärpa.

Vi har en bred erfarenhet av att driva projekt i olika skalor hela vägen från idéskiss till genomförande. Vi går in i alla projekt med målsättningen att tillsammans med beställare och brukare skapa miljöer som svarar på de krav och drömmar som efterfrågas. Vi blir inspirerade av stadsrum, historia och nyskapande samtida arkitektur.

Mia har arbetat med bostäder, undervisningslokaler och hotell. Mia tar med sig erfarenheter från Rosenbergs arkitekter, senare Varg arkitekter.
Därifrån tar vi med oss förhållningssättet med studier av gedigen byggteknik i samråd med byggare och övriga kompetenser.

Bengt har hanterat stora projekt främst med kontorsverksamhet och handel. Bengt tar med sig erfarenheter från White arkitekter; som att organisera stora projekt med bredd och många olika kompetenser. Samtidigt som Bengt är van vid att hantera storskalighet så är han även intresserad av detaljering. Han har ofta utformat trappor och andra byggdelar med krav på hög designnivå.