Fältöversten, Stockholm

Kontor & Handel

  • Östermalm
  • Ombyggnad kommersiella lokaler
  • 2019, White arkitekter, Bengt Mührer ansvarig arkitekt
  • AMF
  • C. Eriksson Bygg AB
  • 1900 kvm

Projektet innebar en ny gestaltning av fasaden i gatuplan där målsättningen var att tillskapa en aktiv gatufasad med nya lokaler för restaurangverksamheter i gatu- och källarplan.

Fältöverstens fasad mot Valhallavägen var tidigare sluten med bakutrymmen som till exempel förråd mot gatan. I samråd med stadsmuséet bevarades och renoverades fasaden mot Valhallavägen. Efter ombyggnaden är det två restauranger med uppglasade fasader som vänder sig mot Valhallavägen. Mot Erik Dahlbergsallén renodlades fasaden med materialval betong och glas för en enhetlig fasad. Invändigt omfattade ombyggnaden stora förändringar. En hiss och två trappor gjorde outnyttjade källarytor tillgängliga och dessa byggdes om för att serva verksamheterna i gatuplan.

trappa faltoversten

Entré från Erik Dahlbergs allén

Fasad mot Valhallavägen