Älvsjö studenthus Kv Sjöbotten, Älvsjö

Bostäder

  • Om- till- och nybyggnad Program-system-bygghandling
  • Färdigbyggt 2016, Varg arkitekter, Mia Folkar handläggande arkitekt
  • Wästbygg
  • Stockholmshem
  • 279 lägenheter

En stor kontorsbyggnad mitt emot Stockholmsmässan har byggts om till studentbostäder. Två byggnadsvolymer har tillkommit som dockats på befintlig byggnad för att utnyttja dess trapphus och samlande lobby i bottenvåningen.

Ombyggnad
Mitt emot Stockholmsmässan i Älvsjö har kontorslokaler byggts om till 186 studentbostäder.Fasader, bjälklag, stomsystem och trapphus bevarades. En utmaning med projektet var att placera våtrumsschakt i befintliga håldäcksbjälklag och att anpassa lägenhetsskiljande väggar mot befintlig fasad där vi ville bevara de stora glaspartierna. De stora glaspartierna och den höga takhöjden har tillfört rumsliga kvaliteter i lägenheterna.

På bottenvåningen finns en lobby med postboxar och expedition. På bottenvåningen har den extra höga takhöjden utnyttjats till att bygga loftlägenheter.

Nybyggnad
Två nya byggnadskroppar med 93 studentlägenheter ansluter till befintlig kontorsbyggnad. Nybyggnadsdelarna ansluter till samma bjälklagshöjder som befintlig byggnad och kan nyttja dess hiss, lobby och den gemensamma tvättstugan på plan 2. På plan 2 finns också studierum som kan bokas . Nybyggnaden som vätter mot Mässan står upplyft på pelare. Fasaderna utförs i plåt för att hålla ihop kvarteret fasadmässigt. Mot loftgång utförs fasaden i trä för att ge värme där boende och besökare rör sig längs lägenhetsentréerna.

Alla lägenheter har en fransk balkong. Ett nytt torg har anlagts framför studenthuset. Här finns det bänkar, basketkorgar och utgym.

Gym
En kvalitet för närområdet och för boende i studentbostäderna i synnerhet är att gymnastikhallen i kvarteret bevarades och byggdes om till gym.

Belysning
Belysningsprinciper invändigt och utvändigt är framtaget av Linda Petersdotter, Lightsupport. Linda ritade en lampa specifikt för Älvsjö studenthus. Lampan sitter bredvid varje lägenhetsdörr. Den är vit inomhus och mörkgrå utomhus.

Fotografier: Varg arkitekter

  • Fasadbilder: Fotograf  Åke E:son Lindman
  • Interiörbilder och bilder på loftgång: Fotograf Malin Eriksson, Bildfixarbyrån