Frescati backe 19 Stallet, Stockholm

Offentliga byggnader

  • Universitetsområdet Frescati
  • Undervisningslokaler för Lärarhögskolan, system- och bygghandling
  • 2012, Rosenbergs arkitekter, ansvarig arkitekt Inga Varg, handläggande arkitekt Mia Folkar
  • Akademiska hus
  • Stockholms universitet
  • NCC
  • 1500 kvm

Den fina tegelbyggnaden med sågtandat tak och takfönster ritades ursprungligen av Gunnar Asplund, bland annat arkitekt för Stadsbiblioteket i Stockholm. Byggnaden är en del av en ensamble bestående av flera tegelbyggnader som byggdes 1940-43.

Byggnaden var från början ett stall för kor och hästar; senare använde Naturhistoriska muséet byggnaden som förråd. Då spikades takfönstren igen.

Stallbyggnadens läge på Frescati universitetsområde och de vackra rummen med takfönster passade bra som ateljéer till Stockholms universitet, Lärarhögskolan, som behövde lokaler för sin estetiska verksamhet.

Byggnadens kulturhistoriska värde krävde en känslig ombyggnad i val av ytskikt och tekniska detaljer – samtidigt som byggnaden skulle uppfylla moderna krav.

En viktig byggteknisk detalj var hur vi skulle återskapa takfönstren. Nya takfönster monterades i ursprungligt läge men i moderna tunna profiler. Glasprofilerna monterades ovanpå befintliga takstolar. Glasytan maximerades och profilerna blev i det närmaste osynliga inifrån.

I stor utsträckning bevarades ursprungliga ytskikt, som bröstning av tidstypiskt klinker och betong. Tegelväggar togs fram eller putsades. Golven utfördes i massivt trä.

Extra roligt var det att vi under projektets gång även ritade inredning och skyltprogram, vilket möjliggjorde ett helhetsgrepp för exteriör och interiör.

Byggnaden uppfyller Miljöbyggnad Silver.

 

Fotografier:

  • Äldre bilder från stallverksamhet: Statens veterinärmedicinska anstalt.
  • Nya fotografier efter ombyggnad: Rosenbergs arkitekter