Modemet hus 8 och hus 9, Kista

Kontor & Handel

  • Nybyggnad, System - Bygghandling
  • 2013-2015, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
  • Vasakronan
  • Ericsson
  • Zengun, totalentreprenad

Nybyggnad av två kontorshus i Kista. Utmaningen var att med en begränsad palett skapa individuella fasader och ge de i grunden likadana husen varsin identitet.

Hyresgästen Ericsson hade höga krav på en gestaltning som stämmer med deras profil. Ljusa volymer gör det tydligt att byggnaden hyrs av Ericsson och överensstämmer i kulör med övriga byggnader i samma område i Kista. Byggnaderna ger effektiva kontorsytor och är även delbara för flera hyresgäster per plan. De två byggnaderna är utformade som tvillingbyggnader men med lekfullt gestaltade fasader som ger dem varsin identitet. En omsorgsfull utformning av betongelementen i vitpigmenterad betong ger eleganta fasader med skärpa i detaljerna.

Utmaningen var att skapa rationella och effektiva kontorsplan som också skulle innehålla mötesplatser, varierade rumsstorlekar och utformning av mötesrum för att stimulera kreativitet.

Det är stora fastigheter, hus 9 är ca 26 000 m2 BTA och hus 8 ca 28 000 m2 BTA. Fastigheterna är miljöcertifierade med LEED Gold.

Fotografier: White arkitekter