Sollentuna centrum, Sollentuna

Kontor & Handel

  • Sollentuna centrum
  • Ombyggnad, Bygghandling
  • 2008-10, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
  • Steen och Ström
  • NCC

Sollentuna centrum, en galleria från 70-talet behövde moderniseras för att överleva i konkurrensen från andra närliggande centrum.

Den befintliga gallerian skulle byggas ut och kompletteras med fler parkeringsplatser. De olika shoppingstråken gavs olika uttryck för att underlätta orienterbarheten och delvis spegla inriktningen på butikerna. På gatuplanet finns en kärna med stenklädda butiksfasader. En trappa upp finns träfasader och ett stråk med ett textilt uttryck. Mycket arbete handlade om att hålla isär de olika stråken och ändå få det att kännas som samma centrum. Några noder med serveringar tjänar också som orienteringspunkter med ett extra stort samlande rum – Oasen – som samlingspunkt för diverse evenemang. Det är också en foodcourt med mycket växter och högt i tak. Dit importerades bl.a. ett antal palmer.

Fotografier: White arkitekter