Sommarhus Storsudret, Gotland

Bostäder

  • Hamra
  • Nybyggnad
  • 2019, Mührer Folkar arkitekter
  • Privat
  • Runo S. Bygg AB
  • 100 kvm

Vi har ritat ett enkelt hus som genomströmmas av ljus, luft och genomsikt.

Fönstrens placering släpper in ljuset från olika håll och på olika sätt: Ljusflöde genom stora glaspartier, kvällsljus genom högt sittande fönster mot grannen, arbetsljus och utblick vid köksbänken och takljus från takfönster. Huset är genomsiktligt rakt genom huset en sommardag när dörrarna står öppna. Vertikalt finns genomblickar mellan det övre och nedre allrummet, kanske mellan barn/ vuxenumgänge där kontakt finns samtidigt som nivåskillnaden ger avskildhet. Sovrummen ligger samlade svalt åt norr. Byggnadens gestaltning är inspirerad av ladans enkla husvolym.

Illustrationer och fotografier: Mührer Folkar arkitekter