Besökscentrum Strängnäs domkyrka

Offentliga byggnader

  • Strängnäs
  • Tävlingsförslag
  • 2018, Mührer Folkar arkitekter
  • Strängnäs domkyrkoförsamling med flera aktörer

Tävlingens uppgift var att varsamt komplettera domkyrkan med omgivning med ett nytt besökscentrum som ska möta upp nuvarande och framtida behov hos församling, stift och stad. Att skapa en naturlig mötesplats i Strängnäs. Vårt förslag med en byggnad längs kyrkomuren formar tillsammans med benhuset en port i söder, Söderporten. Byggnadens placering i Månssons trädgård aktiverar parken och befolkar den med barn, bröllopsgäster och cafébesökare.

Perspektiv från Månssons trädgård

Förslag Söderporten
Sedan århundraden har byggnader med verksamheter
knutna till Domkyrkan i Strängnäs
placerats i linje med muren som omgärdar
kyrkogården. Ett vördnadsfullt förhållningssätt
som förstärker Domkyrkans särställning.
Med en placering mot muren i söder fullföljer
den nya byggnaden denna tradition och kompletterar
kyrkans gårdsbildning.
Genom att bygga i två plan överbryggas nivåskillnaden
till Månssons trädgård och gör
entrén till domkyrkan och dess omgivningar
tillgänglig från söder. Tillsammans med benhuset
formar den nya byggnaden en port;
Söderporten.
Byggnaden blir en samlande nod där verksamheter,
Strängnäsbor och besökare kan mötas
under samma tak. Inomhus drar det veckade,
glänsande taket blickarna till sig och genom
takfönstren är domkyrkans torn synligt var man
än befinner sig i byggnaden.

Material
Den nya byggnaden bildar en komposition tillsammans
med benhuset som också har styrt materialvalen, med
handputsade vitkalkade väggar på ut och insida och
svart plåttak. Insida tak, fönsterbågar och glaspartier
utförs i mässingsplåt.

Volymgestaltning
Den nya byggnaden har inspirerats av Strängnäs småskaliga
byggnader som står tätt med gavlar sida mot
sida under ett gemensamt taklandskap.
I ett vidare perspektiv kan alla aktörer: Kyrka, stift, församling,
Europaskolan, Kungliga biblioteket, besökare
och boende i Strängnäs mötas och samverka under
ett tak.

Takfönster

Rumsupplevelse
Interiört dominerar det gyllene veckade taket där ljuset
spelar genom takfönstren som visar domkyrkan.
Blicken dras mot taket som låter domkyrkan vara ständigt
närvarande.