Täby park Kvarteret Opalen 2, Täby

Bostäder

  • Nybyggnad
  • Färdigbyggt 2020, Varg arkitekter, Mia Folkar handläggande arkitekt
  • Skanska Hyresbostäder
  • 142 lägenheter

När Täby galoppbana flyttas frigörs en stor markyta i Täby, nära Täby centrum. Här planeras en helt ny stadsdel; Täby park.

Kvarter Opalen 2 består av fyra olika volymer (4-7 vån).

Mot huvudgatan Boulevarden har kvarteret en stadsmässig fasad med sex våningar, uppglasade hörn och en sjunde indragen takvåning med långa terrasser.

Kvarterets södra sida har en lamellbyggnad.

Mellan dessa byggnader står det två lägre syskonbyggnader. Alla fyra byggnaderna har putsade fasader som gestaltas med en sockel i en sammanhållande färgskala i mustigt tegel och trä. Entréerna markeras med trä på fasad och skärmtak. Fönster och balkonger har lika kulör.

Illustrationer: Varg arkitekter