Tegnérs torn, Stockholm

Bostäder

  • Vasastan Stockholm
  • Nybyggnad på fill-in-tomt, 11-våningar, Program-bygglovshandling, förfrågningsunderlag
  • Färdigbyggt 2020, Varg arkitekter, Mia Folkar handläggande arkitekt
  • Svenska bostäder
  • 42 lägenheter

När Hälsobrunnsgatan drogs om 2012 tillskapades en mindre, byggbar yta mot Tegnérgatan framför en befintlig 10-våningsbyggnad. Ett tillfälle att förtäta stadskvarteren i Vasastan.

Det exponerade läget vid Barnhusbrons fäste, synligt från långt håll i staden, ställde höga krav på gestaltningen.

Längs Tegnérgatan avslutas ett flertal kvarter med ett hörntorn. Vi tittade på dessa och inspirerades, särskilt av det närmsta kvarteret Tegnérgatan/Dalagatan. Viktigt i gestaltningen var att byggnadens fasad och tak skulle utföras i samma material för att hålla ihop och förstärka den vertikala byggnadsformen. Skiffer var ett naturligt val, ett ekologiskt försvarbart stenmaterial som samspelar i kulör med koppartaken på intilliggande byggnader. Ett material som åldras vackert och blir en del av stenstaden.

Ett tidigt ställningstagande var att låta den nya byggnaden sträcka sig ner från sjukhusområdet på den övre nivån ner till Tegnérgatan på den lägre nivån. Där bidrar lokalen och bostadsentrén till att levandegöra gatumiljön.

Det lilla planmåttet, trafikbuller, och närheten (5 meter) till befintlig byggnad, har styrt utformningen på de små yteffektiva lägenheterna. Samtidigt ville vi ta vara på utsikten som det höga huset med sin fria placering medgav åt  tre  håll. Byggnaden har flest en- och tvårumslägenheter. Längst upp avslutas huset med étagelägenheter och taket gestaltas med takkupor. Läget intill en bro var en konstruktiv utmaning. Utkragande husdel hänger över brokonstruktion och pelare lutar för att träffa fast mark. Byggnaden har 10 våningar plus loftvåning.

 

Nomineringar: Tegners torn nominerades till årets Stockholmsbyggnad 2020 med motivering: ”En signalbyggnad som med sin alldees egna karaktär markerar brofästet och samtidigt en bortglömd plats i staden och skapar nya kvaliteter i rummen runt omkring. Byggnaden är omsorgsfullt gestaltad och väl avvägd. Med många små karaktärsgivande delar som tillsammans bildar en sammanhållen helhet samt konsekvent materialval smälter den in i kollaget av byggnader i området”

 

Byggnaden nominerades även till Stenpriset 2019.

 

Illustrationer: Varg arkitekter

Fotografier: Mührer Folkar arkitekter