Urban escape Kv Trollhättan T32, Stockholm

Kontor & Handel

  • Del av Gallerian i Stockholm city
  • Om och tillbyggnad, Bygghandling
  • 2017, White arkitekter, Bengt Mührer, handläggande arkitekt
  • AMF
  • Roschier, mfl.

Gallerians kvarter omvandlades efter att en stor hyresgäst flyttat. Urban Escape blev det samlande namnet för projektet. för att beskriva hur takvåningarna görs tillgängliga för allmänheten med serveringar och takterrasser.

Ombyggnad och tillbyggnad av kontorshus från 70-talet samt en tillbyggnad i form av en trappa och hiss i Länken som förenar hus 32 och 33 (hotellet).

Den låga takhöjden var en utmaning som löstes med installationsstråk i kärnan vilket medgav fullt dagsljusinflöde vid fasad. På hyresgästens önskemål så är de flesta rum rumskontor, men kan också omvandlas till öppna kontorsytor vid behov.

Utmaningen med trappan i Länken var ursprungligen att förena de båda husens olika våningshöjder och klara utrymningskraven från husen och restaurangen högst upp i hotellet. De besvärliga förutsättningarna blev en tillgång och en möjlighet att skapa en fristående skulptural form som vrider sig i luftrummet mellan de båda husen fullt exponerad genom den uppglasade fasaden.

Fotografier: White arkitekter               Fotograf: Anders Bobert