Vårbergstoppen

Bostäder

  • Vårberg
  • Bostäder
  • 2020, Mührer Folkar arkitekter
  • Åke Sundvall
  • ca 300 lägenheter

Anbudsförfrågan gällande arkitektuppdrag för nyproduktion bostäder i projekt Vårbergstoppen.

En viktig målsättning i projektet är att tillskapa ett levande gaturum.
Täta uppglasade entréer mot gatan ger en varierad
fasad och ett spännande och tryggt gaturum att
röra sig i. På bottenvåningen föreslås förutom bostadsentréer
så kallade ”bokaler”, bostäder med
direkt entré från gatan där tanken är att den del av
bostaden som vetter mot gatan kan användas som
arbetsstudio. Den höga takhöjden utnyttjas till att
tillskapa ett sovloft. Mot gatan finns också en cykelverkstad
och i nordost ett café.

Fasaderna utförs i puts med mustiga
naturfärger.
Öppningarna i fasad förtydligas med omfattningar i avvikande
putskulör. Även sockel utförs i puts.
Gatuvåningen kläs med mosaik som avslutas mot ett
fält för skyltning. Lägenheterna mot Vårbergsvägen
förses med franska balkonger.
Mot gården/parken och lokalgatorna; i den mer privata
vistelsezonen kan fasaden gestaltas med balkonger
och fasaden får inslag av trä.

Lägenheterna är yteffektiva med
goda boendekvalitéer som generösa ljusinsläpp
och bra förvaringsmöjligheter, vilket gör att lägenheterna
kan fungera över tid.